Poslovodstvo firme Focus Precis CG d.o.o. donosi sljedeće

USLOVE KORIŠĆENJA INTERNET SERVISA WWW.CLICK-SHOP.ME

Podaci o pružaocu usluga (prodavcu):

Adresa: Lješnica bb.
PIB: 02374358
Registarski broj: 50165430
Telefon: +382 67 576 226
E-mail: [email protected]

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Click-shop.me Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. Pružalac usluga (prodavac) je Focus Precis CG d.o.o., a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku porudžbu, pošalje je pružaocu usluga te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca porudžbine. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje porudžbinu. Sve cijene izražene su u EUR (€). Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te slanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Click-shop.me podržava sljedeće načine plaćanja:

  • kreditnom karticom,
  • pouzećem za porudžbine iz Crne Gore, Bosne i Srbije. Plaćanje pouzećem podrazumijeva plaćanje iznosa sa porudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovini na ruke kuriru koji Vam donosi pošiljku. Troškove dostave plaćate zajedno sa narudžbinom.

Naručeni proizvodi plaćaju se online jednom od kreditnih i debitnih kartica: MasterCard®, Maestro®, Visa®. Prodavac se obavezuje da pošalje pošiljku kupcu onog trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde, prodavac se obavezuje poslati pošiljku u roku od 1. radnog dana. Dostava je besplatna za sve porudžbine veće od 15 eura, ispod tog iznosa dostava se naplacuje 2.50 eura. Za porudžbine iz Srbije i BiH, iznos dostave je 3.00 eura.

SIGURNOST PLAĆANJA

Sigurnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije izmedju korisnikovog računara/telefona i sistema Payment Gateway-a, i obratno.

AllSecure doo Beograd je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne čuva brojeve kreditnih kartica na svojoj strani i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Za sva dodatna pitanja, pišite nam na [email protected] ili nas pozovite na +382 67 576 226

IZJAVA O KONVERZIJI – Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuca Visa/Mastercard.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom transporta ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja ima pravo da odbije preuzimanje iste. Ako kupac ne primi robu u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala druga pošiljka.

REKLAMACIJE

Prodavac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.click-shop.me. Slika koja opisuje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email [email protected] ili telefon 067 576 226.

Firma Focus Precis CG d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis – 067 576 226, i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

WEB PRODAVNICA – SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

1. Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavca za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac potvrđivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima, iste prihvata čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Focus Precis-a, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina izabranog proizvoda putem „click-shop.me” Internet prodavnice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima komunikacije na daljinu (Ugovor sklopljen na daljinu). Pod sredstvima za komunikaciju na daljinu imaju se smatrati sredstva koja mogu biti korišćena za zaključenje ugovora između trgovca i potrošača bez njihovog istovremenog fizičkog prisustva na jednom mjestu.

3. Kupac ima mogućnost izbora da ga Prodavac putem Newsletter-a informiše o svim novitetima u vezi Focus Precis-a, a naročito u dijelu novih proizvoda i prodajnih pogodnosti. Ukoliko kupac odabere informisanje putem newsletter-a, kupcu će nakon uspješno obavljene registracije na e-mail adresu koji je naveo biti dostavljeno obavještenje o uspješnoj registraciji.

4. U odjeljku “Kako kupovati” korisnicima je dato detaljno uputstvo o načinu kupovine. Uslovi i način plaćanja su istaknuti u odjeljku “Plaćanje”.

Raskid ugovora i povraćaj

1. U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.click-shop.me, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke, bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje da teče od dana kada je potrošaču ili trećem licu određenom od strane potrošača, a koje nije prevoznik, roba koja čini predmet ugovora predata.

2. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, – ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču.

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti “Focus Precis CG” d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana isporuke.

4. Ovdje mozete preuzeti Obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

5. Izjavu-obavještenje na obrascu iz prethodne tačke je potrebno poslati na sljedeći način: putem pošte na adresu “Focus Precis CG” d.o.o., Lješnica bb, 84202 Bijelo Polje, Crna Gora ili slanjem elektronske pošte na: [email protected].

6. Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

7. Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam osim ako je naše preduzeće prihvatilo da snosi te troškove ili ako je naše preduzeće propustilo da obavijesti kupca da je dužan da snosi te troškove.

8. U roku do 14 dana od pristizanja obavještenja o povratu robe od strane kupca i nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos.

9. Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu “Focus Precis CG” d.o.o. Bijelo Polje, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

10. Sve troškove povraćaja robe korisnik mora snositi sam. Korisnik može da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 067/ 576-226 ili se javi na [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

11. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Kupac se obavezuje da neće neovlašćeno umnožavati, izvoditi, koristiti za radio difuziju te prodavati proizvode prodavca niti bilo koji dio tih proizvoda.

OPŠTE

Focus Precis CG d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korišćenje click-shop.me stranica. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine. Usluge koje Vam pruža click-shop.me Internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Focus Precis CG d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, Interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam Focus Precis CG d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Focus Precis CG d.o.o. ne može garantovati da će usluge na click-shop.me odgovarati Vašim potrebama. Focus Precis CG d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail [email protected] kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.